Mafaro Ndri gunners wekusvira Beche Kwete Wemusango

Pfeee tapindira isu vanoda mafaro chero chembere tinosvira.Handiite zvekutamba nebeche.Kana urimukadzi wemunhu ukaresva kutamba unokaruka yamwa mubeche.Ndiri mukomana anozivikanwa chaizvo munharaunda yandogara.

Kuzivikanwa kwangu ndekwekusvira badzi badzi.Basa rangu ndinoshanda basa kwaro ndinotovawo nemukadzi asi kungoona rokwe mboro yotogwinha gwinha.Pamwe ndakatemerwa nyora dzeBonde .

Ini ndini Baba vaJoe ndinoshanda kuno ku Bikita ndiri muchengetedzi wemutemo.Asi munoona ndisati ndapinda basa iri ndaive ndiri youth leader ndichizivikanwa nekutsanya nekunamata asi zvakazongouya ndiri pa Harare centeral pandakange ndiri mufundisi weipapo.

MMmm chero uchiti wakazvibata urimufundisi pa camp unopedzisira wakusvira vakadzi vema work mates ako.Ndakashanda kwenguva ndiri mufundisi pa centeral kusvikira ndazobatwa yakamwa nekumagaro kwemugadzi washefu vangu.

Zvakaitika ndezvekuti mukadzi washefu akauya kuoffice kwangu kwakutanga kuchema.
“ko chiiko nhai ?” ndakavabvunza ndichida kunzwa kuti chii chainetsa kumba kwavo.Semunhu aiyananisa mapurisa ose. Nyembe ndainge ndinadzowo asi ndakazotorerwa ipapo.

Mai Shefu” Mufundisi handizivi kuti ndakatadzei ini , hihihiiiiiii hihiiiiiii?” vakachema vachisvimha misodzi zvekuti ndakafunga kuti pamwe shefu vafa.

Mai Shefu” Nditarisei mufundisi ooooh oooh nyatsonditarisai muone zvenyu , chii chamunoona chakashata pandiri yuwiiiii kani hiihiihiiiii”

Ndakashamisika kuti asi vainge vanzi makashata.Apa ndaitarisira kutya asi mukadzi washefu ndagara ndomuziva kuti akabatana.Dako kuita munda chaiwo , apa she was beautyful aine mabreasts anenge emhandara.

Mai shefu”Oooooh tarisai muone mashura aya nhai mufundisi”Vakanditambidza phone yandaiziva kuti ndeya shefu vangu kwakuoona whatsapp yakanzi Mufundisi iine mapictures ashefu vachisvira kamwe kahure kemu Tiperari. Vainge vari nakked uchinyatsoona kuti avo ndiShefu vakafongoresa hure vakaita rekubata muchiuno .

Ndakashamisika ndikavhunduka nezvandaiona kuti shuwa shefu vangasiya gadzi ravo iri rinenge bhiza vachienda kuchipurunyenye chavaisvira ichocho.

Mai Shefu” Manje ini ndodawo kutsiva mufundisi ende ndoda kutsiva nemi ndoda mundisvirewo ndisvotese murume wangu. Hamutomborambi nekuti mukaramba ndobuda muno ndichiridza mhere ndoti mandi rapper”

Ndakapererwa nemate mumukanwa.Kuti ko mai Shefu vandifungira zvipi .Ndikaramba ndendatonyura worse.Ndakatanga kugaya zvakawanda wanda.Ndakafunga vana vangu ndikagaya mukadzi wangu , ndikafunga kuti ko Shefu vaizoita sei? ndakagaya kuti kobasa rikapera ndotangira pai?.

Mai ava vanofanira varivo vakazondipa mweya wandava nawo mazuvano.Ndakuda beche kudarika sadza.Ndakungoti chero afongora ndotosvira.Handiregi kusvira matyira handichina.

Mai Shefu vakaswedera padhuze neni muoffice imomo.Office yangu yayakanakira kuti yairipadenga denga plus munhu aiiti kana achida kuuya anotanga afona then ouya kana ndiri free.

Vakandibata matama angu kwakubva vandi kisser.Ndakanzwa muviri wangu wose uchiti zhriiiiiii zhriiiiiiii zvimapundu zvechando , kutya zvese nekufara.She went on kwakubata mboro yanyu.

Mai Shefu “Mufundisi zvamakatakura hey hey hey inga mukadzi wenyu arikuzvidyira , manje nhasi ndoda kumbomubira”

Pese apa vaitorawo ma pictures.Vakabvisa hembe dzese kwakusara vari musvo.Kwakufuratira vachitambisa tambisa magaro.Ndakambozvishingisa nekuti ndainge ndiri munhu waMwari.Vaka fongora kwakuona beche rine churu chematinji.

Mai Shefu “Musangotarisa huyai musvire or else ndakutoridza mhere”Ndakatyira mhuri yangu kuti ko ndikazoenda kuJerri vanosara vachiita sei.Ndakaburisa zimboro rangu raingoti raba raba risina kunyatsomira zvakasimba.

Ndakanoti mboro shwee nekumashure kwaMai Shefu .Beche ravo raiita kunge munhu asina kumbobvira asvirwa.Apa vakange voita chikapa chinotyisa.Mboro yangu yakazonyatsomira yamukati.

Ndakatanga kusvira Mai Shefu.Ndichikoira mbichana mbichana apa door raive risina kukiiwa .Ndaitemba kuti kana pane anoda kundiona anofona first.Beche rekunze ronaka soo nhayi . Ndakanzwa maiShefu vototi “ooooooh ooooooh ooooooh Fuck me mhani ndisvire sembwa mhani yuwiiiii mu……… fu……….. ndi………………….. siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kani maiweee”

Ndakanzwa kunge panekashave kapinda mandiri ndakatanga kukoira semunhu abudirwa.Ndakuita sezvandinoita kumba kwangu chaizvo.Ndakabva ndabatirira mazigaro avo aitamba tamba .Mai Shefu “mufundisi munonaka yuwiii yuwiii mandidambura chibereko ndodiniko kani mhayiii , mhayiii mhayiiii shuuuuu shuuuu shuuuuu ”

Mai vaichemerera zvaindipasa manyemwe ivavo mai weee.Phone yavo vainge vakabata mumaoko asi ndaiona sevaitora video ndichisvira.MaiShefu ” Maiwee ndakutunda ndakutunda ndakutunda ndakutunda maiweeeeeeeee eeeeeeeeeee weeeeeeeee eeeeeee” Vakabva vagwinha magaro avo kwakumasunga kuti shweee.Ndakaziva kuti shasha yatunda.But ini ndandisati ndatunda.Ndakange ndotodawo mafaro coz ndovavanditanga.

Ndakaivhomora mboro ndokusvipira zvimate .Ndakarova rova kambama kumagaro a MaiShefu ndokuona varegedzera magaro.Ndakabva ndavhura mupata wemagaro ndokunangisa mboro kumudhidhi ndokuipinza zvinyoro nyoro.

Ndakatanga kukoira zvishoma nezvishoma.MaiShefu”maiweeee kudhodhi kunonaka kudarika mubeche svira svira munhu waShe” Pandakawedzera speed ndakanzwa door kuvhurika wanikwe ndishefu.Pavakaona yakamwa mugaro remukadzi wavo vakabva va fenta.

Ndakanzwa maiShefu voti” Yah ramama zibenzi iro mufundisi pedzisai zvamatanga coz zvirikunaka”Ndakaenderera mberi nekusvira mudhidhi wamai Shefu door rakavhurika.After about 10 minutes shefu vakamuka kwakuona yakamwa futi ndokubva vafenta futi ………………..

Ndosaka ndakuno kuBikita mukadzi nevana varikumusha havasi kuziva kuti kwandakaiswa kuno ndirikuhura kunge imbwa.Mumaraini mese mandoenda ndikasunga murume wacho manheru ndendichisvira mukadzi wacho.Mafaro ndoatova angu.Ndakatopihwa zita rekuti gunners.Ehe gunners wekusvira not wemusango………………
TRUE STORY