Ndakasvirirwa pondo newhindi mari yebus yaramba kukwana

Hamawee hurombo hwakaipa. Ini zvangu Gladys ndakapinda dambudziko pandakaenda kwaChihota kushanyira tete vangu.Ndakasviriwa pondo munzira

Bhazi rakafira munzira apa ndainge ndabhadhara mari yekunosvika change ndikatengawo mabanana. Bhazi rafa takazokwidzwa imwe kombi kusvika pa growth point sezvo yaisazopfuurira kuenda kwaigara tete.

Ndakazosara ndisina kana cent apa paidiwa pondo kuti ndinosvitswa kwaigara tete. Kunze kwange kwasviba zvino. Ndakaedza kukumbira vemakombi kuti vandikwidze chero ndisina mari vaizonopiwa mberi asi vakaramba.

Kwakasviba apa makombi aiendako ese akabva apera. Nhamo yange yava pakuti ndiwane pekurara ndozozviona mangwana but hunge ndawana pondo yekombi. Fon yangu yaive yadzima.

Pakazosvika zirume rino zidema raive hwindi iro randainge ndambokumbira kuti rindisvitsewo kwandaienda ne pay forward rikaramba. Rakanditi saka uchaitasei pa rank pano pane matsotsi nemabhinya.

Hana yakatanga kurova ndikati ndibatsireiwo hanzvadzi. Rume riya rakanditarisa neziso kunyanya matako angu. Ko ndine dako ka rekuti ndikapesana nemurume wese anocheuka kutarisa. Rume riya rikati ndokubatsira asi unondibatsirawo.

Rakanditi kana ndikabvuma kurara naro raizondipa pekurara plus pondo yekombi. ko ndaigoitasei ndakabvuma ndobva taenda kumba kwaro.Ndakasairirwa pamubhedha nesimba ndokubviswa hembe. Pant yangu yakaita kubvarurwa chaiko.

Ndofunga ranga ragarisa zirume iri risina kusvira. Mazamu angu akatanga kubatwa zvine rough ndainzwa senge arikuiswa pa vice. Ndakavhurwa makumbo wonei zimboro rino rine tsinga raburiswa mubhurugwa.

Apa beche rangu range risina kutota coz handainakidzwa ne rough yaiitwa iyi. Rume rakaedza kupinza zimboro asi zvainetsa sezvo beche raiva dry. Ndakazoona rume raisa rurimi pabeche richiita kunanzva beche rese apa richibata mazamo zvinyoro nyoro.

Zvishoma nezvishoma ndakanzwa kunakirwa nezvaiitwa izvi. Ndange ndisati ndambozviitwa nemurume wangu. Ehe ini ndange ndichangoroorwa uye hubby aive kujoni uko kwaai jumper border.
Anga ava nenguva about 3 months asasti adzoka kuzondisvira.Zirume iri ndairitya zvangu but parakatanga kunanzva beche rangu rakamutsa zvirere.Ndakanga ndava nenyere yekuda kusvirwa.
Beche rangu rakabva rati tapa tapa kutota.Rakabva rati zimboro raro shwee zvinyoro nyoro kuisa mukapeche kangu kakajaira kusvirwa neka mbolo katoko toko.Pekutanga rairwadza zimboro iri.
Parakazoramba richikoira softers ndakapedzisira ndonakirwa coz beche rangu ranga ratatamuka ndakasvirwa ndikasura kuti bhuu.Husiku hwese ndichisvirwa hamawee.
Makuseni acho ziwhindi rakandipa pondo iya ndokufuma ndichirova pasi. Mupfungwa dzangu ndaingofunga kuti dai ndisina kuenda ndambopamhiwa futi another night.