Rwendo rwemahuriro andaiita ndiri MuGweru Part Five

Takazoenda kufirst service naPastor vakuru apo vakadzoka kubva kuStates. Wanike surprise surprise! Pastor wechurch aive muformer wangu. Yes, ainge ambotopfuura nemujerusarema rangu amai. Ndiye ega murume wandainge ndaita unique style iye inonzi Bondage naye. Hapanazve umwe. Naiye akavhunduka big time kundiona. Ndakati kumutarisaso pfungwa dzangu dzakabva dzadzokera kuGweru. It was on a Sunday kuma11pm. Mota mbishi yakandimirira kuRed Light. Ini ndakapinda Pastor vakabva vangoti ‘Your place!’. Ndakamudirector kuFlat kwangu. Ainge akachapfeka kola yake yehuPastor.

Aitobva kusemina uko aiparidzira mafollowers emuGweru. Kwaive negungano guru reGlad Tidings rataingonzwawo zvedu isu vana Mytle. Anyway, takapinda mumba iye akasiya briefcase nebible rake zviri mumota. Tapinda mumba akaratidza kuti akanga atokwara nezemo kare. Akandiudza kuti anoprefeya mahard core vice (maprofessional hure manje)nekuti they know how to deliver. Hanzi kumba mai mufundisi vanoita zvekunyimiridza chaizvo. Vanotoita body yavo kunge iri holy. You have to apply kuti unodawo kuzosvira musi wakati, uchipa chikonzero kuti nei wadaro. Application yako inozoitwa consider after wayaura. Pamwe mhinduro yako yaiitwa reject.

Unototanga waverengeswa verse manje usati wasvira. And kusvira kwacho kunge uri kusvira chitunha chisina life. Response haziko. Saka manje aizotsvaka mamwe mamembers echurch kuti vamupedzerewo nyota but sometimes vanenge vari married zvonetsa futi. Apo aitaura ndakati zvangunhasi mufundisi uchadaidzwa ukadaira pachipostori. Akabva andikumbira kuti special style yake yaive Bondage. Ndakati neniwo Bondage ndizvo. Takaenda mubedroom,ndakamubvisa hembe dzese. Iye akandibvisawo dzangu. Akati tidhonze wardrobe kuti inyatsoenda pakanangana neBed kuti agozoona zvakanaka zvese zvataiita akarara. Ndopaakazorara pabed akati tasa akatarisa mudenga. Ndakatora ruoko one ndikasungirira pakona yekumusoro yebed. Ndikatora rumwe ruoko ndikasungirira kune imwe kona yekumusoro yebed. Ndokutora one gumbo ndikasungirira kukona yekuzasi kwebed.

Ndokutora rimwe gumbo ndokusungirira kune imwe kona yebed. Ndakasunga zvekuti mba chaizvo. Shasha zvino yange yoita kunge mombe yave ready for slaughter. Right, akanditi nditore belt rake nditange kumuzhindikita. Ndakadzikisa bhande kamwechete munyama yake, mboro ichibva yati kwanyanu. Ndakarovazve mboro ichiwedzerasimba. Nguva nguva mboro yakazomira kunge mutswi chaiwo ichimiswa nekurova kwandaiita. Iye ndokuti ndichimusake manje. Akati ndaifanira kutanjamara beche ndakarisasika mumeso ake. Akati ndinyatsovhura matinji kuti aite view yakanaka yebeche. Ndakamufongorera ndichitanga kusvisvina mboro yake.

Ndakaisveta zvebasa chaizvo. Iye aingoshinyira asi chekuita akange asina since aisagona kubata beche kana kubatirira maoko akasungwa. Hanzi nevanoziva Bondage style inoda murume ane good mental strength nekuti munhu anogona kufa netorture yakadaro. Apo mboro yainge yabvuma sucking murume akaita kunge achadambura tambo dzandainge ndati shwee kusunga. Akashinyira amai. Ini zvaitondipawo manyemwe ndichimutambisira mhata idzi kuti anyatsoona kuti dai aive mukati. Ndaiita ndichikoira koira. Akakuvara murume amai. Uku ainge achiona action yese pamirror. Akazosheedzera kuti ndimuitire weti irove kumeso kwake. Ndakaramba ndichisveta mboro uku ndiri kuweta, weti yangu ichisvikorova face yake. Ndopaakati ‘Yaaa-a that’s it! Yaa-a suck me faster, faster’. Ndakamedza mboro kuidzikisa muhuro chaimo.

Ndadaro shasha yakatadza kuzvibata ndokubowa sebull rakandwa demopahuro achiedza kudambura tambo dzaive dzakasunga ‘U-mmm, U-mmmm Yowe. Amai, amai Kani! Ndati Amai! U-mmm! Ibva! Ibva! Ibva! Ibva! kani! Ndisiye ibva pandiri, leave mesatan! Ndisiye sata—–aaaa—-n!’ Ndange ndatomurega zvangu iye ongoti tsaa-aaa-a hurume hwese huchibuda uku achiedza zvine simba kuzvireleasa from bondage asi akatadza. Ndikati ucharamba wakasunga nezvitadzo zvako kusvikira narini mufundisi. Akazomboramba akadaro for some 15 or 20 minutes. Ini ndakatombonwira mvura. Ndopaakazoti nditore belt ndimushindikite zvakare. Ndiyo fetish chaiyoka iyi.

Ndamurova kudaro mboro yakabva yaita attention chaiyo. Murume aive nesimba uyu! Fungai kuti ainge akasungwa ipapo. Yati twiriri ndopaakati ndichiita zvekumusvira inini amai. Kutokwira pamusoro pake chaipo. Ndakabva ndamuisa condom ndokudhasharara pachiuno pake apa, ndokubata mboro yaiti tukuuu kupisa. Ndakatanga kuitambisa tambisa zvangu kuti inyatsomira. Ndokuzvoiti imhoresana nematinji awa. Wanike ndatota kare. Ndakarova rova matinji nemboro apa ndainge ndakamutarisa kumeso ndichiona reaction yake. Nekuti maoko nemakumbo zvainge zvakasungwa kumeso ndiko kwairatidza zipirirwo yaiita baba ava. Makambodya sadza nemuriwo une dovi? Thats the nearest example I can give. Ndokunakirwa kwaaiita. Murume aiita kuunyanidza face iyi kuita kunge ari kudya nzimbe so.

Ndakazoiti oh pamusuwo webeche iro raiita kuvhita. Ah, baba iwe! Murume akabvunda achinditi ndiinyudze mubeche. Ndakatora nguva yangu zvangu ndichiti ndikainyudza ndoburitsa. Ndakazongoimedza yese one time mubeche, ndokutanga kukovira fast, fast, faster, fastest! Zviya zvinoita munhu akagadha dhongi. Ndakatambisa chiunu maoko ari mushishi kutambisa mazamu angu aya. Haa futi unofa nekunakirwa nhani. Dikita kumeso kwake rakanga roerera. Ndakamukuya murume, ndikakoira ndikamubhaudha amai. Pane pandakaita kukotamiraso, ndosimudzira mhata mudenga mbijana. Iwe! Akairidza mhere murume. Ndokumboitazve zvekuchonjomara sendinomama maoko akabata gotsi zvekuti aiona dinji rese iri rakati nyena mboro ichinyura mubeche. Ndopandakabva ndatundawo ini asi handina kurega basa. Ndakakoira ndikaroverera, masimba kuvakadzika! More power nekuti I was in conctrol.

Shasha yakabvuma ndokubowa ichiti ‘Mai, mai, mai kani! Yowe. Ndofira beche here! beche ndiyo weakness yangu kani mai! Yowe satan wakandigona kundiroya nebeche! Beche iwe! Beche, beche, be……………..!’ Akazopedzisa nemutundo amai! Takangotarisana tikanyarara iye achipa service zuva raadzoka kubva kuStates. Asi kuparidza aiparidza handidi kunyaepa. Ndakaona vamwe vachitochema kwazvo nemazwi ake eruponeso. Clayton akazondi- introducer kuna Pastor nemudzimai wavo. Takavaita invite for diner kumba kuti tinyatsozivana. Pastor namai Pastor vakazouya tikave nenguva yakanaka kwazvo navo.

Vakafara kuona kuti Clayton ainge aita move on kubva zvaasiiwa nefirst wife yake. Minamato yakapinda amai tikapiwa maropafadzo. Pavakange voenda Pastor vakandipa a gift reBible vachiti ndiyo welcome yacho. Ndakatenda chose ndikati vawedzerwe makomborero. Ko handiti language yacho ndaive ndotoigona. Inombonetsa here, hanzi muwanirwe nyasha amai, muitirwe zvakanaka. Pastor akakurudzira kuti ndisarare ndisina kuverenga John 14 v 1.Ndakazoti ndave kunorara Clayton achiteka a bath ndokuvhura bible randainge ndapiwa naPastor riye. Wanike paverse ravaive vataura paside paive pakanyorwa nepencil kuti; Tue, 12 noon, room 506, Monos. Hana yangu yakabva yarova. Before hana yarova beche ndiro rakatanga kutokwaira tokwaira. Kamessage aka kakamutsa zvirere amai. Ndakatanga kuona how I had missed my job, rechizvarirwe.

Ndakazunza musoro wangu ndichiti ndifanira kukunda muedzo uyu. Zvaitoda munamato chaiwo. Ndakazvisimbisa ndikati it was not worth it. I have everything now. Saka chimwe chandingade ndechipi? I want to prove kuti hure rinokwanisa kusiya zvese richitanga panyowani. Asika bondage ine fetish mukati! Husiku hwese handina kurara amai. Ndakatombozvinamatira mufunge. Nyaya ndiyoyo iri mudariro – To go toMonomutapa Hotel today at 12 noon or not to is the question. Iko zvino its 11am. I have an hour to decide…ndoenda? Ndorega? U-mm, ya-a ndadecider. Regai ndichingo…