Zita rangu ndinonzi Maidei

Zita rangu ndinonzi Maidei.Ndavane 45 years now ndakura bt ndangoti ndimbokupai nhorovondo yeupenyu hwangu.Nguva yatakakura kwainge kusina zvema kombiyuta . Taisatozviziva.But hapasipo pane nyaya yangu.

 

As a 45 year old ndine vana 30 vese vanana baba vakasiyana zvichireva kuti ndine mitupo 30 yakandisvira.But kwainge kusiri kuda kwangu.Hupenyu hwangu hwaive hwakaoma. Ndakakurira kumusha kwedu ku Buhera.Heinoi story yelife yangu.

 

Zvakatangira kuma 19s handichanyatsoziva date racho.Asi ndrikuyeuka i was in form 3 .Ndanda kanaka kuita tsvarakadenga chaiyo .Apa ndaizvinzwa wo sei. Dako randaiva naro waitogadzika mwana asina mbereko.But by then ndandichiri mhandara ndisati ndambo svirwa.

Kuchikoro ndandaneta nekunyorerwa tsamba nevakomana but hapana kana one wandakada nekuti ndaida kutanga ndapedza chikoro.Nemateacher ainakirwa neni mazamo angu angaakamira kuti twii.

 

One day ndaitobva zvangu kuchikoro ndrione munongoziva kuti kuno kuBuhera kwedu kune makomo akwanda.Ndaitofamba zvangu ndripakati pesango regomo re Gombe.zhira iyi ndagara ndaingoifamba zvangu ndri one ndandatozvijaira.

Ndapakati pesango ndakasangana nemumwe muface ainzi Farai.Ainge apendza form 4 pachikoro chedu.Farai akatanga kundipfimba but ini ndaisada zvevakomana ini.

Farai,” ndidewo kani Maidei ungandidaro here shar ”

Maidei ” Farai ndakuudza kare kuti ini handisi type yekuitwa chifugu nde ”

Farai haana kuda kuita nharo but akabva andibata ruoko rwangu zvine power.

Maidei” Ndisiye mhani Farai ndiende handikude mhani”

farai haana kuda kuteerera zvandaitaura akanga atopindwa nemweya wa Dhiabhorosi.Akabva andirova ndare ndobva ndadonha nemanhede.Apa ainge akandivhara muromo.

Munongoziva kare munhu waipfeka nduwe kusvikira yabvaruka pakati nekuwacha.Farai handina kuona kuti ainge akatovhura zip yake saka mboro yake payakamira yakabuda yega mutrouse.

Farai akabva ati mboro yake nepakaburi ke pent rangu pfee.Ndakamboedza kurwisa but simba rakasvika pakupera.Akabva ati mboro yake shwee zvine power .Ndakanyatsonzwa kuti beche rangu ratsemurwa.

 

Akabva atanga kukoira achibata magaro angu apa achiyamwa mazamo angu.Ini misodzi yaingoerera nekuti ndaiziva kuti ndainge ndatourairwa upenyu na Farai.Kusvira kwese kwaaiita handina kana kuzokuteerera ndakazongoona apedza.

Farai” Maidei sorry kani handei kumba kwedu tovaka mhuri”

Zvese zvaitaurwa naFarai ndaisada kuzvinzwa nekuti ndakange ndakato bipper ne hasha.Maidei “Farai uneshuwa kundibata chibharo hee iwewe ,ibva hako pano handidi kana kukuona uri imbwa yemunhu”

Farai akabva aenda kumba kwavo.Ini ipapo ndakabva ndangonanga kumapurisa ndakadaro ndokuno repoter nyaya yangu.Farai akazosungwa akaenda ku jeri but inini ndakange ndatova nemimba ya Farai.

 

Headmaster vakanzwisisa vakati ndienderere mberi nechikoro.But dambudziko rakange rava ne mimba yacho.Mimba iyi yaiita kunge Farai aideketera arikujeri.Mafungire andakanga ndichiita mboro ya Farai so .Kumba kwedu baba na mai vaigara ku harare ini ndaigara ne hanzvadzi dzangu .

 

So Mimba yayane 4 month .Ndakambotanga kudzidzira kurova bonyora nechigumwe but zvaisanaka.One day ndakagaya zvekuenda kunoona Farai KwaRusape kujeri kwaaive.Ndakakwira bhazi ndakananga kwaRusape.

 

Ndakasvika ndikaona Farai but iye zvakamunetsa kuti kwakanaka.Farai”AhhMaidei kwakanaka here kwawauya kuzondiona nhasi hey , ndaifunga kuti maybe ndave mhandu yako ”

Maidei” unoziva Farai kubvira paya pawakandisvira ndrikungofunga mboro yako.Ndrikunyatsonzwa kuda kusvirwa newe”

 

Time dzandakanoona Farai yairi visiting hour ya 6 manheru but ndakanonoka kusvika so ndakakumbira gard wepo kuti andiitirewo favour .kkkk owner ladies ka.

Ndandaka minura maimwana zvidya zvese zviri panze apa kadumbu kakati tana kumira.Ndainge ndisina kupfeka kana pent zvangu ndichiti ndifurwe nemhepo. Pandaiona Farai ainge arimuwaya ye Jere ini ndakamira kunerimwe side racho.

 

Tichitaurazvedu phone yagurd yakabva yarira.Akaenda kuserikwejeri kuti adavire phone.Ndakabva ndati chance given.Ndakasimudzira kamini kangu ndobva nda fongorera Farai.

Farai “Maiweee ibeche here iro Maidei vakomana”

Maidei”Svira nepawaya apa mhani shefu vasati vazoka”

 

Farai akabudisa zimboro rake kwakuri pinza nepamaburi ewaya kwakunoti mubeche mangu pfee.Ndakadzwa zvidzungu mboro payakapinda.Ndakatanga kutambisa magaro farai achikoira.Ladies mboro yekubira inonaka.

 

Apa yayasecond time yangu kusvirwa but ndakanyatsonzwa kutapirirwa.Tichisvirana kudaro takange tatove kunyika yedu tega. Takazongonzwa kuti

 

Shefu” Aaah mukuitei , kusvirana nepawaya ahhahh , imboro here iyo?”

Farai akavhomora mboro yake mubeche mangu but ndandisati ndaguta.Shefu vakashamisika kuona takutosvirana nepawaya.

Shefu ” Iwe mukadzi iwe unoziva here kuti imhosva yawaita na Farai ”

Maidei “Sorry shefu inyaya yekuti ndagarisa ndisina kusvirwa saka chikara chandiuraya”.

Shefu” Farai dzokera mukati ndururani yemunhu”

 

Farai akadzokera mukati ndobva avharirwa.Ipapo dzakange dzava kuma 8 dzemanheru.Dambudziko rarekuti handina kwekunorara.

Maidei” Shefu hamunawo pekuti ndonorara here ndavanehope”

Shefu”Maparamhosva saka ndoda kunokusiyai pa Rusape central”

Maidei” Shefu musadaro kani ndandakuvara nenyere apa handina kuguta ndoda kuti mutondisvira nhasi imimi”

 

Akatarisa pasi gurd uyu ndobva andipa makey ekumba kwake KuVhengere ndobva andi director.Ndakaenda kumba kwake .Mamuri mu one room but maive nemubhedha wakanaka.Ndakatanga kutorova mapoto kwakupedza.

Ndapedza ndakabva ndaenda kunonyatsogeza.Isu nguva yatakakura kwaive kusati kwava neAids.Yakatozouya manje manje ndato chembera kudai.Ndapedza kugeza ndakagara pamubhedha ndakamirira gurd uya aipedza basa na 11 manheru.

 

11 dzaka kwana ndokuzonzwa kuma half 11 door rovhurwa. Shefu vakapinda ndokuvapa sadza.Vadya mvura yekugeza yaive iri pamoto.

Maidei” Daddy endai mogeza muuye munyatsondisvira”

Ndakamuisira mvura yekugeza ndobva aenda kunogeza.Dai bathroom yacho yaive hombe ndaida kuti atotanga kundisvirira imomo.Kubhinywa kwandandaitwa Nafarai kwakasiya mazai.Ndainyatsonzwa kuti mboro ndakuida zvakapfurikidza.

 

Shefu vakadzoka kunogeza vakapfeka kashort.Ini ndandapinda mumagumbeze ndabvisa hembe dzese.Shefu havana kuziva kuti handina kupfeka.Vakapinda mumagumbeze.Ndakabva ndanoti kwatikwati  kwakunobata mboro.

 

Maiwee shefu vaive vane danda remboro.Yakakora kuita kunge mhungu chaiyo.Shefu vaiita kakunyara nyara. Ndakatanga kubonyora mboro yavo ndikanzwa yakumira mbichana mbichana.Ndakabva ndamuka kwakunoiti mumukanwa mboro ndoo.

 

Ndakanzwa shefu vogomerera ndakatanga kuinanzva sezvinoita munhu anenge achidya lolipop.Dzakatanga kukoirira mumukanwa mangu.Ndakaona kuti dzaitovawo nechikara ndikaita zvekutamba dzinotundira mumukanwa.

 

Ndakabva ndagara pamusoro padzo kwakutora mboro kwakuiisa mubeche mbichana mbichana.Beche rangu raratotota kare.Yakapinda mboro yaidziya samare.Ndakatanga kukurunga chiuno ndichinzwa mboro ichirova madziro emubeche.

Shefu vakabva vabata chiuno changu kwakutanga kusimudza chiuno dzichikoira.Ndaisaziva kuti mboro inonaka kudaro.Dai ndakaziva pamwe ndakatanga kusvirwa ndichangozvarwa.Ko kunaka ndakanaka wo futi apa mhata ndinadzo.

Shefu vakatanga kukoira kunge munhu avanemashavi.Ndakanzwa dzozhamba Shefu” oooooh ohhho hohohohohhhhhhhhhhooooooooooo aaaaaaaaaaaaah”

Pandanzwa dzichiti “oooooh” huronyo ndakanzwa huchiti “taaaar kunorova chibereko changu.Ndakadzaka ndokutora bucket kwakugeza.Pandakadzoka ndakawana shefu vatokotsira apa ndaida second round.

 

Ndakapinda mumagumbeze kwakurara.Ndakazomuka kwachena ndokugeza kwakubika tea ndobva ndapinda munzira kudzokera kwedu buhera.